Μη καταστροφικοί έλεγχοι (1993 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μη καταστροφικοί έλεγχοι, ΤΕΕ - ΕΕΕ ΜΜ, ΤΕΕ - ΕΕΕ Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Παραγωγής
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1994 ; τεύχ. 5 , 126 σ.
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1994 ; τεύχ. 6 , 119 σ.
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)