Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις φορείς αναπτύξεως

Περιγράφεται το πρότυπο των επιχειρήσεων που θα αποτελέσει φορέα ανάπτυξης μέσα σε ένα καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο. Αναφέρονται ορισμένα κριτήρια που πρέπει να καλύπτουν οι επιχειρήσεις αυτές καθώς και μερικά ενδεικτικά χαρακτηριστικά αυτών...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κυριακόπουλος Λουκάς
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981 1982 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας (1981 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ.1
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Οκτ.- Δεκ. 1982 ; τεύχ. 10-12 , σ. [125]-127
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια