Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής

Εξετάζεται η έννοια της γεωθερμικής ενέργειας και οι εφαρμογές της, κύρια στο εξωτερικό όπως θέρμανση, αγροτικές εφαρμογές, ηλεκτροπαραγωγή κ.α. Στη συνέχεια εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλεται η αξιοποίηση της γεωθερμίας και στη χώρα μας. Αναφέρονται γενικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν για την καλύτερη αξιοποίηση ενός γεωθερμικού πε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπατιστάτος Νίκος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , σ. 19-22
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)