Αναζήτηση, εντόπιση και εκμετάλλευση των γεωθερμικών ρευστών στον ελληνικό χώρο

Η εισήγηση αναφέρεται αναλυτικά στις ερευνητικές προσπάθειες του ΙΓΜΕ και άλλων φορέων στον τομέα της αναζήτησης, εντόπισης και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών ρευστών στην Ελλάδα. Αναφέρονται οι περιοχές που έχει εντοπισθεί γεωθερμική ενέργεια υψηλής και μέσης ενθαλπίσης όσο και χαμηλής. Ακόμη αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες η έρευνα για την ανάπτυξη νέω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουρής Δ., Τραγανός Γ., Μπίμπου Αικατερίνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , σ. 48-53
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)