ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια επιδιώκει σήμερα να παίξει ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας. Αναφέρονται σύντομα οι δυνατότητες και η σκοπιμότητα των παρεμβάσεων της Τ.Λ. σε όλα τα στάδια της αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού. Σαν τέτοια αναλύοντα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κωνσταντακόπουλος Κ., Τριανταφυλλοπούλου Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , σ. 65-68
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)