Δυνατότητες ανάπτυξης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα για την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας - Δραστηριότητες του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών

Στην εισήγηση συνοψίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την εκμετάλλευση γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας. Η ιδιομορφία των γεωθερμικών ρευστών δεν έχει επιτρέψει τη διαμόρφωση λύσεων για πολλά από αυτά τα προβλήματα και την ανάπτυξη γενικευμένης τεχνολογίας, εφαρμόσιμης σ'οποιονδήποτε ταμιευτήρα. Η ανάγκη για έρευνα στα παραπάνω προβλήματα και αν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καράμπελας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , σ. 69-74
Διαδίκτυο:το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)