Ο ρόλος του χημικού μηχανικού στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού

Περιγράφονται οι φάσεις ενός γεωθερμικού προγράμματος και αναλύονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα τους, έτσι ώστε να αποδειχθεί πόσο απαραίτητη είναι η συμβολή του χημικού Μηχανικού στην ανάπτυξη της γεωθερμίας.Θεωρείται απαραίτητη μια σε βάθος έρευνα όλων των μεταβλητών και παραμέτρων που σχετίζονται με τη φυσική και χημική συμπεριφορά των υδατικών διαλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βρούζη Φ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , σ. 8-16
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)