Γεωθερμικό δυναμικό και περιβάλλον

Επισημαίνεται και υπογραμίζεται η διαπίστωση ότι τα γεωθερμικά ρευστά, που είναι και οι φορείς της γεωθερμικής ενέργειας, περιέχουν κατά κανόνα ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά το φυσικό περιβάλλον.Αναφέρονται αυτές οι ουσίες με παραδείγματα από γεωθερμικά ρευστά χαρακτηριστικών γεωθερμικών πεδίων σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα.Επιχειρείται μια σύνοψη των...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πενταράκης Ελευθέριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , σ. 39-45
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)