Αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου

Στην εργασία εκτιμούνται τα αποθέματα του γεωθερμικού πεδίου της Μήλου και χαρακτηρίζονται ως βέβαια, δυνατά και πιθανά. Ο τρόπος υπολογισμού έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο της αποθηκευμένης θερμότητας, η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλά γεωθερμικά πεδία στο εξωτερικό. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο η αποθηκευμένη θερμότητα στο υπέδαφος μιάς γεωθερμικής περιοχής υπολ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μενδρινός Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , σ. 48-57
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)
Φυσική περιγραφή:26 σ.
Βιβλιογραφία:13 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Στην εργασία εκτιμούνται τα αποθέματα του γεωθερμικού πεδίου της Μήλου και χαρακτηρίζονται ως βέβαια, δυνατά και πιθανά. Ο τρόπος υπολογισμού έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο της αποθηκευμένης θερμότητας, η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλά γεωθερμικά πεδία στο εξωτερικό. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο η αποθηκευμένη θερμότητα στο υπέδαφος μιάς γεωθερμικής περιοχής υπολογίζεται ογκομετρικά, θεωρώντας σαν θερμοκρασία αναφοράς τη θερμοκρασία εκείνη, κάτω από την οποία η εκμετάλλευση του πεδίου δεν είναι εφικτή. Τα εκτιμούμενα αποθέματα εκφράζονται σε ΜW εγκατεστημένης ισχύος και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα προσομοίωσης του πεδίου με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τέλος θέσεις γεωτρήσεων προτείνονται για περαιτέρω έρευνα.
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)