Αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου

Στην εργασία εκτιμούνται τα αποθέματα του γεωθερμικού πεδίου της Μήλου και χαρακτηρίζονται ως βέβαια, δυνατά και πιθανά. Ο τρόπος υπολογισμού έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο της αποθηκευμένης θερμότητας, η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλά γεωθερμικά πεδία στο εξωτερικό. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο η αποθηκευμένη θερμότητα στο υπέδαφος μιάς γεωθερμικής περιοχής υπολ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μενδρινός Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , σ. 48-57
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)