Προβλήματα εναποθέσεων και διάβρωσης κατά την εκμετάλλευση των ελληνικών γεωθερμικών πεδίων Από τις κεκτημένες λύσεις στα πεδία χαμηλής ενθαλπίας μέχρι τις προτεινόμενες στα υψηλής ενθαλπίας

Στο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Ποταμίας - Ν. Κεσσάνης Ξάνθης μελετήθηκε η φυσικοχημική συμπεριφορά του γεωθερμικού ρευστού και εφαρμόσθηκε, σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ, πρόγραμμα χημικής αντικαθαλατωτικής κατεργασίας με απόλυτα επιτυχή αποτελέσματα. Η ίδια εργασία προγματοποιήθηκε στο πεδίο Πολυχνίτου Λέσβου. Στο γεωθερμικό πεδίο υψηλής ενθαλπίας Μήλου,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάτσης Πέτρος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , σ. 67-73
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)