Η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές της γεωθερμικής έρευνας στη λεκάνη Θεσσαλονίκης

Στην εισήγηση αυτή αναφέρονται οι ερευνητικές προσπάθειες του ΙΓΜΕ και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στον τομέα της αναζήτησης εντόπισης,εκμετάλλευσης όπως και οι προοπτικές για την περαιτέρω αξιοποίηση των γεωθερμικών ρευστών στη λεκάνη της Θεσσαλονίκης. Τονίζεται ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να αναπτυχθεί η γεωθερμία στη λεκάνη της Θεσσαλονίκης και η ανάγκη το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τραγανός Γ., Μπίμπου Αικατερίνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , σ. 135-144
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)