Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ενδεχόμενο εγκατάστασης μονάδων πολυαιθυλενίου στην Ε.Π.Θ.

Περιγράφεται η επένδυση που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία δύο μονάδων πολυαιθυλενίου με αναφορά και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον τονίζοντας ότι είναι μικρές έως αμελητέες και ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με μικρό κόστος από την υπάρχουσα τεχνολογία.Δίνονται τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των διαφόρων περιοχών της Θεσσαλονίκης πο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σταμέλος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η πετροχημική βιομηχανία στην Ελλάδα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988 1991 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Η πετροχημική βιομηχανία στην Ελλάδα (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1991 ; τεύχ. 1 , σ. 12-15
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)