Αλεξικέραυνα απωθητές Lighting repellers

Περιγράφεται η κατασκευή και λειτουργία των αλεξικέραυνων απωθητών Lightning Repeilers. Αναλύονται οι τύποι αυτών και αναφέρονται μέθοδοι επιλογής του καταλληλότερου τύπου. Παρατίθενται τρόποι εγκατάστασής των, και αναφέρονται μερικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζερβός Κίμων
Συλλογικό Έργο: Αντικεραυνική Προστασία (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΕΕΕ ΗΜ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988 1989 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αντικεραυνική προστασία (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΗΜ
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1989 ; τεύχ. 3-4 , σ. 74-83
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο