Εισήγηση στο Διήμερο: Ελαιώνας, να γίνει πηγή ζωής

Τονίζεται ο ρόλος της ανάπλασης του Ελαιώνα για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και η ανάγκη να γίνει σωστή χρήση του Ν 1337 σε εισφορές γης. Παράλληλα προτείνεται να θεωρηθεί ο Ελαιώνας ως μια διαδημοτική ενιαία ενότητα και να ανατεθεί η διαχείριση και πολεοδόμησή του σε ένα φορέα που θα ασκήσει και πολιτική των μετεγκαταστάσεων. (ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δημητρακόπουλος Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελαιώνας Να γίνει πηγή ζωής
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ελαιώνας (1991 : Αθήνα) : Να γίνει πηγή ζωής / / ΤΕΕ . τ. 1
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1992 ; τεύχ. 3 , σ. 106-107
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)