Οι μικτές χρήσεις και η πολεοδομική επέμβαση, σε ένα άκρως προβληματικό τμήμα: Η περίπτωση του Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Επισημαίνονται τα προβλήματα στην περιοχή του Ρέντη, που αποτελεί και το σημαντικότερο τμήμα του Ελαιώνα, με κύρια το κυκλοφοριακό και τη ρύπανση. Η λύση μικτών χρήσεωνθεωρείται κατάλληλη με αύξηση του συντελεστή δόμησης για μη οχλούσες εγκαταστάσεις και μείωση και συντήρηση των ακάλυπτων χώρων. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη της άμεσης εφαρμογής του Π.Δ. και τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γρύλλης Γιάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελαιώνας Να γίνει πηγή ζωής
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ελαιώνας (1991 : Αθήνα) : Να γίνει πηγή ζωής / / ΤΕΕ . τ. 1
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάιος-Ιούν. 1992 ; τεύχ. 3 , σ. 78-80
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)