Ενταξη του Ελαιώνα στο Σχέδιο Πόλης

Ο εισηγητής, υποστηρίζει ότι το σχετικό Π.Δ. για τον Ελαιώνα πρέπει να υλοποιηθεί καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθεια για άρση των αδυναμιών και συμπληρωματικές ρυθμίσεις, τονίζει και τη θέση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής για απαγόρευση εγκατάστασης νέων μονάδων στην ευρύτερη περιοχή Αττικής και ανάγκη μετεγκατάστασης βιομηχανικών κλάδων μετά από προσεκτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αθηναίος Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελαιώνας Να γίνει πηγή ζωής
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ελαιώνας (1991 : Αθήνα) : Να γίνει πηγή ζωής / / ΤΕΕ . τ. 1
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος - Ιούν. 1992 ; τεύχ. 3 , σ. 120-122
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των (Τεχν. Χρονικών)