Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι έλληνες μηχανικοί (1978 : Αθήνα) Πορίσματα συνεδρίου ΤΕΕ

Τα πορίσματα του συνέδριου συντάχθηκαν στη βάση των εισηγήσεων, με αρκετές όμως συμπληρώσεις σε πληροφοριακό υλικό, ώστε να επιτευχθεί μιά πιό ολοκληρωμένη και γενική εικόνα. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μιά διάκριση κατά ευρύτερους τομείς ή προβλήματα και παρουσιάζονται αναλυτικά τα πορίσματα για τους εξής τομείς: α) τη βιομηχανία, β) τις κατασκευές, γ) τον αγρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η Ευρωπαική Κοινότητα και οι έλληνες μηχανικοί Πορίσματα συνεδρίου ΤΕΕ, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Μάρτ. 1980 ; τεύχ. 1-3 , 70 σ.
Θέματα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο (Μέρος Α)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος Β)