Οι μηχανικοί, μοχλός ανάπτυξης των ελληνικών σιδηροδρόμων

Ο ΟΣΕ είναι μιά Δημόσια Επιχείρηση με νομικό πλαίσιο Ανωνύμου Εταιρείας και μολονότι, διατηρεί κάποιο βαθμό αυτοτέλειας, στην ουσία είναι προέκταση του δημόσιου τομέα αφού εποπτεύεται άμεσα από το κράτος. Στην όλη διαδικασία λειτουργίας του ΟΣΕ, η θέση των μηχανικών είναι ουσιαστική, όχι μόνο στο καθαρά τεχνικό μέρος της ομαλής λειτουργίας όπως είναι η ασφάλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διονέλης Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 104-105
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)