Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί

Παρουσιάζει τη μελέτη που έκανε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ σχετικά με την καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του δημόσιου τομέα, που παρουσιάζει μιά συνεχή διόγκωση, με αποτέλεσμα οι δημόσιες δαπάνες να έχουν αυξηθεί κατά 240 στην περίοδο 1955-1984, ενώ η απασχόληση στο δημόσιο έχει αυξηθεί κατά 23 στην δεκαπενταετία 1971-1985. Σήμερα ο ένας στους τέσσερεις μ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γρόσσου-Βαλτά Μ., Ζάμπας Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 60-75
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)