Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Διοίκησης-Η περίπτωση του ΥΠΕΧΩΔΕ

Η σημερινή κατάσταση στη Δημόσια Διοίκηση είναι προβληματική και αδιέξοδη επειδή έχει συγκεντρωτική υδροκεφαλική δομή και δεν έχει στόχους, σαφή ρόλο, συγκεκριμένες αρχές οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Δημ. Διοίκησης προϋποθέτει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων προς την Τοπική Αυτοδ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαμαρίκας Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 97-100
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)