Οργάνωση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η εισήγηση αυτή αποτελεί την περιληπτική παρουσίαση του θέματος "Οργάνωση Τεχνικών Υπηρεσιών" που επεξεργάστηκε Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ και ασχολήθηκε με την καταγραφή της σημερινής διάρθρωσης και λειτουργίας των Τεχν. Υπηρεσιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων τεχνικών και διατυπώνει προτάσεις για τον ρόλο του μηχανικού, την οργάν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χατζοπούλου Βασιλική, Χαμακιώτης Κωνσταντίνος, Αποστολίδης Χρήστος, Ζησιάδης Αναστάσιος, Καλδάνη Φωτεινή, Κριεκούσης Δημήτριος, Μάλλιος Παναγιώτης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.-Αύγ. 1994 ; τεύχ. 4 , σ. 79-87
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)
Φυσική περιγραφή:28 σ.
Περίληψη:Η εισήγηση αυτή αποτελεί την περιληπτική παρουσίαση του θέματος "Οργάνωση Τεχνικών Υπηρεσιών" που επεξεργάστηκε Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ και ασχολήθηκε με την καταγραφή της σημερινής διάρθρωσης και λειτουργίας των Τεχν. Υπηρεσιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων τεχνικών και διατυπώνει προτάσεις για τον ρόλο του μηχανικού, την οργάνωση και λειτουργία των Τεχν.Υπηρεσιών και τέλος περιγράφει τρόπους υλοποίησης των προτάσεων. Στο κεφάλαιο που αναφέρονται οι τρόποι υλοποίησης των προτάσεων έχουμε προτάσεις άμεσα υλοποιήσιμες όπως είναι:καταγραφή του αντικειμένου κάθε Δημόσιου Φορέα, θεσμοθέτηση εσωτερικού κανονισμού, σύνταξη κανονισμού λειτουργίας και οργάνωσης των Τεχν.Υπηρ., άμεση επαναφορά του βαθμού Γενικού Διευθυντή, μείωση του αριθμού εισακτέων υποψηφίων μηχανικών στα ΑΕΙ, σωστός προγραμματισμός έργων, και τέλος την αξιοποίηση της πληροφορικής στις υπηρεσίες. Ακολουθούν προτάσεις που απαιτούν οικονομικά μέσα και καταλήγει σε συμπεράσματα-γενικές παρατηρήσεις στις οποίες οφείλεται η κακοδαιμονία των Δ.Τ.Υ.(ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:350 - (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)