Δημόσια Διοίκηση και μηχανικοί

Οι εργαζόμενοι μηχανικοί στο Δημόσιο, για την αναβάθμιση του ρόλου τους στη δημόσια διοίκηση προτείνουν:1) Αμεση και ουσιαστική σχέση με την οικονομική τους θέση και θεσμοθέτηση αντικειμενικών διαδικασιών εξέλιξης και των πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών. 2) Δημοσιοποίηση και καταγγελία κάθε περίπτωσης εκχώρησης αρμοδιοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών παραγωγή...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καφφές Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 76-80
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)
Φυσική περιγραφή:7 σ.
Περίληψη:Οι εργαζόμενοι μηχανικοί στο Δημόσιο, για την αναβάθμιση του ρόλου τους στη δημόσια διοίκηση προτείνουν:1) Αμεση και ουσιαστική σχέση με την οικονομική τους θέση και θεσμοθέτηση αντικειμενικών διαδικασιών εξέλιξης και των πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών. 2) Δημοσιοποίηση και καταγγελία κάθε περίπτωσης εκχώρησης αρμοδιοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών παραγωγής και ελέγχου των έργων στον Ιδιωτικό Τομέα. 3) Να μελετηθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας μιάς τεχνικής μονάδας και στη συνέχεια να δημοσιοποιηθούν και να απαιτηθεί η θεσμοθετημένη κατοχύρωση αυτών. 4) Να εκλείψει το φαινόμενο που παρατηρείται, σε τεχνικές μονάδες να παρίστανται μη μηχανικοί. 5) Να συνταχθεί χάρτης δεοντολογίας του μηχανικού δημ.υπαλλήλου που θα διαγράφονται οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις του. 6) Και τέλος να κατοχυρωθεί νομοθετικά η νομική κάλυψη των μηχανικών, στις περιπτώσεις που εκτελώντας τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα οδηγούνται στα δικαστήρια με ατομικές ευθύνες. Ο εκσυγχρονισμός της Δημ.Διοίκησης είναι εθνική αναγκαιότητα.(ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:350 - (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)