Παρουσίαση υφισταμένου μισθολογίου ΟΣΕ

Ο ΟΣΕ είναι μιά δημόσια επιχείρηση κοινής ωφελείας που μέχρι το 1970 ήταν Ν.Π.Δ.Δ. από το 1971 απέκτησε νομική μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και από το 1985 έγινε κοινωνικοποιημένη επιχείρηση. Ετσι το μισθολόγιο ακολούθησε τις γενικές γραμμές του μισθολογίου των Δ.Υ. με μικρές παραλλαγές λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου του, το οποίο είναι κυρίως εκτελεστικό. Με την εφαρμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λαλακάκις Εμμανουήλ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 106-109
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)