Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο ως μέσα ανάπτυξης της Δημόσιας Διοίκησης και του προσωπικού της

Η καθιέρωση του συστήματος βαθμολογικής εξέλιξης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, ξεκίνησε με το Ν.1811/1951 του "Υπαλληλικού Κώδικα" τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.611/1977 και τέλος με τις διατάξεις του Ν.1586/1986 έγιναν ριζικές μεταβολές στη διάρθρωση των θέσεων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ. Η καθιέρωση και του πλέον &qu...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παγκάκης Γ. Λ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.-Αύγ. 1994 ; τεύχ. 4 , σ. 42-54
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)