Οι μετατάξεις στο δημόσιο: ο αδύνατος εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης

Με τον νόμο 2085/1992 "Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης" και με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 56-παρ.1 του ν.1943/91, γίνονται σήμερα οι μετατάξεις με τις πιό κάτω προϋποθέσεις; Η μετάταξη να είναι οικειοθελής, να κριθεί ότι μετατασσόμενος "πλεονάζει", η μετάταξη να γίνεται σε κενή θέση με τον...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μητρόπουλος Αλέξης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος - Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 30-33
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)