Μη καταστροφικοί έλεγχοι γεωργικού και αρδευτικού εξοπλισμού Μέθοδοι-δυνατότητες εφαρμογής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σουβατζής Γεώργιος, Παπαγιαννοπούλου Αρετή
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μη καταστροφικοί έλεγχοι
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Μη καταστροφικοί έλεγχοι (1993 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΜΜ, ΤΕΕ-ΕΕΕ Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Παραγωγής
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1994 ; τεύχ. 5 , σ. 119-123
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)