Οροι και προϋϋποθέσεις πιστοποίησης προσωπικού μη καταστροφικών ελέγχων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βλαζάκης Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μη καταστροφικοί έλεγχοι
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Μη καταστροφικοί έλεγχοι (1993 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΜΜ, ΤΕΕ-ΕΕΕ Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Παραγωγής
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1994 ; τεύχ. 6 , σ. 25-34
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)