Παραπομπή APA

Μολφέσης Κ. (1993). Εργοταξιακοί μη καταστροφικοί έλεγχοι και δυνατότητα εφαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα.

Παραπομπή Chicago Style

Μολφέσης Κ. Εργοταξιακοί μη καταστροφικοί έλεγχοι και δυνατότητα εφαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα. 1993.

Παραπομπή MLA

Μολφέσης Κ. Εργοταξιακοί μη καταστροφικοί έλεγχοι και δυνατότητα εφαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα. 1993.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.