Τροφοδοτικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας (Switching Power Supplies)

Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των τροφοδοτικών μέχρι την εισαγωγή των ηλεκτρονικών ισχύος με λογικό έλεγχο διακοπής και η παράλληλη βελτίωση που επιτεύχθηκε στον τομέα των υλικών (μαγνητικά, ημιαγωγοί, πυκνωτές). Αναφέρεται ο τρόπος ελέγχου της εξόδου ισχύος με την διαμόρφωση της παλμικής εξόδου της τάσεως. Τέλος για την ανάπτυξη προϊόντων τροφοδοτικών στ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλσαμόπουλος Θωμάς
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρονικά ισχύος Παραγωγή-εφαρμογές-εκπαίδευση
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ηλεκτρονικά ισχύος (1989 : Αθήνα) : Παραγωγή-εφαρμογή-εκπαίδευση / / ΤΕΕ-ΕΕΕ Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, ΤΕΕ-ΕΕΕ ΗΜ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , 1992 ; 1η έκτακτη έκδ. , σ. 113-116
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)