Λειτουργία σύγχρονων μηχανών τροφοδοτούμενων μέσω ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος

Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος είναι ιδανικός για συστήματα όπου απαιτείται εύκολος έλεγχος της ταχύτητας περιστροφής όμως υπάρχουν ανώτατα όρια στην ισχύ εφαρμογής τους. Αντί αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύγχρονοι κινητήρες τροφοδοτούμενοι από ένα κύκλωμα μεταβολής της συχνότητας. Δίνονται τα κυκλώματα θυρίστορ για την ανόρθωση της τάσεως και το σύστημα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αδαμίδης Γεώργιος, Σαφάκας Αθανάσιος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρονικά ισχύος Παραγωγή-εφαρμογές-εκπαίδευση
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ηλεκτρονικά ισχύος (1989 : Αθήνα) : Παραγωγή-εφαρμογή-εκπαίδευση / / ΤΕΕ-ΕΕΕ Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, ΤΕΕ-ΕΕΕ ΗΜ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , 1992 ; 1η έκτακτη έκδ. , σ. 156-164
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)