Η διασφάλιση ποιότητας στις βιομηχανίες ετοίμου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κερμετζόγλου Αρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διασφάλιση ποιότητας ISO 9000 και η εφαρμογή του στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994 1996 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Διασφάλιση ποιότητας (1994 : Αθήνα) : ISO 9000 και η εφαρμογή του στην Ελλάδα / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΜΜ, ΕΕΕ Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Παραγωγής, ΕΕΕ Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Ερευνας . τ. 2
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1996 ; τεύχ. 1 , σ. 124-129
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο