Τεχνολογίες αντιρρύπανσης των κινητήρων Diesel

Η εισήγηση αναφέρεται στην τεχνολογία αντιρρύπανσης των κινητήρων Ντήζελ. Αναφέρεται μέσω πινάκων ότι ο Ντήζελ είναι τόσο καλός όσο και οι βενζινοκινητήρες με καταλυτικό μετατροπέα (τριοδικό με αισθητήρα Λ), όμως το κυρίαρχο πρόβλημά τους είναι η εκπομπή σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου. Παρατίθεται η ευρωπαϊκή και αμερικανική (πιό αυστηρή) νομοθεσία επιβα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πάττας Κ., Σαμαράς Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αντιρρυπαντική τεχνολογία Ελεγχος-συντήρηση-επισκευή αυτοκινήτων
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1995 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αντιρρυπαντική τεχνολογία (1993 : Αθήνα) : Ελεγχος-συντήρηση-επισκευή αυτοκινήτων / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.- Αύγ. 1995 ; τεύχ. 4 , σ. 113-121
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο