Ο αυξανόμενος ρόλος της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση και στην υλοποίηση και διαχείριση των μεγάλων χερσαίων συγκοινωνιακών αξόνων

Η εισήγηση κατ'αρχήν αναλύει την έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά των έργων υποδομής (ΕΥ). Ακολούθως, τίθεται η έννοια της Αυτοχρηματοδότησης των Ε.Υ. Στο κυρίως μέρος αναπτύσσεται το θέμα της συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην πραγματοποίηση Ε.Υ. (Εννοια της συνεργασίας, μορφές συνεργασίας, παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία της συνερ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δεληκανάκης Ι.Α., Πανδής Χ.Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994 1996 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα (1994 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1996 ; τεύχ. 2 , σ. 83-95
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο