Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Το διήμερο διοργάνωσε το ΤΕΕ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταλλειολόγων Μηχανικών.Στο διήμερο έγινε προσφώνηση του προέδρου του ΤΕΕ και του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών. Την κήρυξη των εργασιών έκανε ο Γενικός Γραμματέας ΥΒΕΤ κ. Ν.Βασιλάκος. Συνολικά έγιναν 24 εισηγήσεις από το ΤΕΕ, δημόσιους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μαζικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989 1992
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , 109 σ.
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , 158 σ.
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών) Μέρος Α'