Μεταφορά τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η παρούσα εισήγηση δίνει την εικόνα της εργασίας του ΕΟΜΜΕΧ στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και κυρίως ως χρήστη της τεχνολογίας και ως μεταφορέα τεχνολογίας.(ΤΕ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαράς Χρίστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μεταφορά τεχνολογίας (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1984
Πηγή:Μεταφορά τεχνολογίας (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Ερευνας & Τεχνολογίας
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1984 ; τεύχ. 4-6 , σ. 43-44
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο