Το πρόβλημα της φωτοοξειδωτικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αθηνών

Αναλύεται το είδος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αττικής (κυρίως φωτοχημικής) και οι σπουδαιότεροι από τους φωτοχημικούς ρύπους, που παρουσιάζονται (όζον, νιτρικό υπεροξυακετύλιο-ΡΑΝ). Παρουσιάζεται η έρευνα και η διεξαγωγή μετρήσεων που έγινε το 1985 για το ΡΑΝ και τέλος τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και οι προτάσεις.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαλκάνη Νέλη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988 1990 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1990 ; τεύχ. 1 , σ. [95]-97
Περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Ερωτήσεις, παρεμβάσεις - συζήτηση