Υπηρεσίες που προσφέρει η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τοράκη Κατερίνα
Συλλογικό Έργο: Ο ηλεκτρονικός μηχανικός στη δεκαετία 1985-1995 (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΕΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Ο ηλεκτρονικός μηχανικός στη δεκαετία 1985-1995 (1986 : Αθήνα)
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1987 ; τεύχ. 4-6 , σ. [54]-55
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο των παρεμβάσεων και της συζήτησης