Σχέση κεντρικής εξουσίας με αυτοδιοίκηση-τριτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λιάσκας Κώστας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μέγεθος-αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Δημοκρατικής Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1986 ; τεύχ. 4-6 , σ. 33-35
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο