Μετάδοση θερμότητος σε σύστημα παραλλήλων σωλήνων για στρωτή ροή παράλληλη ή εγκάρσια, αναπτυσσόμενη ή πλήρως ανεπτυγμένη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιάς αριθμητικής μεθόδου που αναπτύχθηκε για τον υπολογισμό της μετάδοσης θερμότητος κατά τη μόνιμη στρωτή τριδιάστατη ροή συνεκτικού ρευστού προς σύστημα παραλλήλων σωλήνων. Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει το φαινόμενο επιλύεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών σε καμπυλόγραμμο σύστημα συντεταγμέν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνόπουλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1984
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β΄ , Οκτ.- Δεκ. 1984 ; τεύχ. 4 , σ. [49]-81
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο