Εξομοίωση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή του κύκλου στροβιλο-υπερπληρωμένων κινητήρων Diesel

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία εξομοίωση, με τη βοήθεια Η/Υ, του κύκλου στροβιλο-υπερπληρωμένων κινήτηρων Diesel. Οι εξισώσεις διατηρήσεως μάζας και ενέργειας και η καταστατική επιλύονται με μία βηματική διαδικασία στο χρόνο, συγχρόνως σε όλους τους όγκους ελέγχου στους οποίους χωρίζεται ο κινητήρας, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή στη σύνθεση του εργαζόμενου...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ρακόπουλος Κ., Αθανασιάδης Ν., Ανδρεαδάκης Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1982
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β΄ , Ιούλ.- Δεκ. 1982 ; τεύχ. 3-4 , σ. [207]-242
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο