Μελέτη της απορρυπαντικότητας και βιοαποικοδομικότητας των μονοϋδροξυστεατικών σακχαροεστέρων

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην παραγωγή σακχαροεστέρων απο μονοϋδροξυστεατικούς μεθυλεστέρες με τη μέθοδο διαλύματος (Osipow-Snell). Εξετάζεται η απορρυπαντική ικανότητά τους συγκριτικά μ'ένα μεγάλο αριθμό σακχαροεστέρων με υποκαταστημένα με υδρόφιλες ομάδες ή με λιπαρά οξέα και με τις συνήθεις ανιοντικές και μη ιοντικές επιφανειακά ενεργές ενώσεις....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ντούλια Δ., Βαλκανάς Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1984
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ΄ , Ιαν.- Δεκ. 1984 ; τεύχ. 1-4 , σ. [47]-70
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο