Μεταφορά θερμότητας κατά τον πυρηνογενή βρασμό παρουσία τριβομειωτικών προσθέτων

Εργασία αναφερόμενη σε πειραματική μελέτη βρασμού ύδατος, σε ηρεμία ή κίνηση, παρουσία τριβομειωτικών προσθέτων Polyox και Separan, σε τεχνητά ενεργά κέντρα βρασμού. Τα πρόσθετα αυτά - και ιδιαίτερα το Polyox - προκαλούν αύξηση στο ρυθμό ροής θερμότητας (q'') και στα δύο είδη βρασμού. Η αύξηση του q'' περιορίζεται τελικά απο την αύξηση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαϊωάννου Α., Κουμούτσος Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1981
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ΄ , Ιαν.- Δεκ. 1981 ; τεύχ. 1-4 , σ.[45]-64
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά: σ. 62
Φυσική περιγραφή:σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ: σ. 60-61
Περίληψη:Εργασία αναφερόμενη σε πειραματική μελέτη βρασμού ύδατος, σε ηρεμία ή κίνηση, παρουσία τριβομειωτικών προσθέτων Polyox και Separan, σε τεχνητά ενεργά κέντρα βρασμού. Τα πρόσθετα αυτά - και ιδιαίτερα το Polyox - προκαλούν αύξηση στο ρυθμό ροής θερμότητας (q'') και στα δύο είδη βρασμού. Η αύξηση του q'' περιορίζεται τελικά απο την αύξηση της συγκέντρωσης, ενώ δε φαίνεται να επηρεάζεται απο την ταχύτητα ροής του διαλύματος. Η επίδραση των προσθέτων στον q'' αποδίδεται στη διαμόρφωση ιξώδους στρώματος υπέρθερμου υγρού, που περιβάλλει τις φυσαλλίδες κατά το σχηματισμό τους. Τέλος, γίνεται μια αναλυτική προσέγγιση κατά τρόπο μακροσκοπικό, με αποτέλεσμα τη διατύπωση ημιεμπειρικών σχέσεων που εκφράζουν τον q'' συναρτήσει γεωμετρικών μεγεθών και θερμοφυσικών ιδιοτήτων.
Μεταφρασμένη περίληψη:Paper, referred to an experimental study of nucleate boiling of water in the presence of drag reducing polymeric additives Polyox and Separan. Due to additives presence, particularly Polyox, the heat flux (q'') is significantly augmented in both pool and flow boiling, this augmentation being finally bound by the concentration increase in each solution. Flow velocity seems not to affect the heat flux magnitude. Heat flux increase in presence of additives is attributed to the formation of a superheated liquid layer surrounding the bubbles during their growth. Finally an attempt is made to set up semiempirical relationships by which an expression for q'', in terms of geometric and thermophysical properties, can be achieved.
DEWEY Γενικού θέματος:621.402 - (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ)