Μεταβολές στη χημική σύσταση των αστέρων

Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι μηχανισμοί που προκαλούν τη μεταβολήτης χημικής συστάσεως σε μια δοσμένη περιοχή ενός αστέρα. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι κυρίως δύο, οι πυρηνικές αντιδράσεις και η μίξη λόγω της τυρβώδους μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της εξελίξεως των αστέρων οι πυρηνικές αντιδράσεις -με κυριώτερη την καύση του υδρογόνου- δημιουργούν νέα στο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πινότσης Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1983
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ΄ , Ιαν.- Δεκ. 1983 ; τεύχ. 1-4 , σ. [45]-59
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο