Συνεργισμός οργανικών προσθέτων στην εξαγωγή χαλκού με διαλύτες LIX-64N και KELEX-120

Η εξαγωγή χαλκού απο ένα όξινο υδατικό διάλυμα με τη χρήση του οργανικού διαλύτη LIX-64N αραιωμένου σε SACO-175 και την παρουσία οργανικών προσθέτων, μελετήθηκε με σειρά εργαστηριακών δοκιμών. Προέκυψε πως τα πρόσθετα Τ.Ο.Ρ.Ο. (Trioctylphosphine Oxide), ADOGEN-364 (Terciary Amine) και T.B.P. (Tri-n - Butyl Phosphate) στο διαλύτη LIX-34N μειώνουν την απόδοση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζευγώλης Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1982
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ΄ , Ιαν.- Ιούν. 1982 ; τεύχ. 1-2 , σ. [29]-51
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο