Η μεθοδολογία της λήψεως αποφάσεων στην αξιολόγηση των επενδύσεων

Στην εργασία αυτή επιχειρείται με βάση τις υπάρχουσες θεωρίες και τεχνικές να διατυπωθεί η μεθοδολογία της λήψεως αποφάσεων στην αξιολόγηση των σχεδίων ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Αφού διαμορφωθεί πρώτα το διάγραμμα ροής της όλης διαδικασίας μελέτης επενδύσεων, της οποίας τμήμα αποτελεί η αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδίων, επισκοπούνται στη συνέ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λαμπρόπουλος Σέργιος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α΄ , Ιαν.- Μαρτ. 1985 ; τεύχ. 1 , σ. [51]-87
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο