Μια ανασκόπηση των μεθοδολογιών εκτίμησης των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων ενος σχεδίου ανάπτυξης

Με αυτό το άρθρο μια προσπάθεια παρουσίασης των βασικών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων απο ένα προτεινόμενο έργο. Επίσης δίνονται οι κριτικές που έγιναν κατά καιρούς σε ορισμένες μελέτες όπως επίσης και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για μια σωστή τεχνική που ασχολείται με την εκτίμηση των περιβαλλοντολογικών επιπ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α΄ , Ιαν.- Μαρτ. 1985 ; τεύχ. 1 , σ. [187]-216
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο