Το πρόβλημα της απορρύπανσης των καυσαερίων του αυτοκινήτου στην ευρωπαϊκή Κοινότητα

Η συνεχώς αυστηρότερη ευρωπαϊκή οριοθέτηση των τιμών των ρυπαντών στα καυσαέρια επέφερε σοβαρή μείωση του επιπέδου των εκπομπών. Μια πολύ αυστηρότερη νομοθετική οριοθέτηση για τις τιμές των ρυπαντών απο εκείνη που προβλέπει ο ECE 15/04(ευρωπαϊκός νόμος για την εκπομπή καυσαερίων) οδηγεί αναγκαστικά στην επεξεργασία των καυσαερίων. Τη βέλτιστη λύση εκφράζει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αναστασίου Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Ιούλ.- Σεπτ. 1986 ; τόμ. 6, τεύχ. 3 , σ. [31]-48
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο