Μελέτη των φαινομένων εναλλαγής θερμότητας σε θερμοκήπιο

Στις φυσικές συνθήκες τα μικροκλιματικά χαρακτηριστικά είναι η συνισταμένη των διαφόρων ανταλλαγών ενέργειας και μάζας που γίνονται μεταξύ του εδάφους ή του φυτικού καλύμματός του και της ατμόσφαιρας. Ο φυσικός περιορισμός ενός χώρου, που γίνεται με την τοποθέτηση του θερμοκηπίου, προκαλεί διαταραχή των διαφόρων ανταλλαγών ενέργειας και μάζας. Στην εργασία...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κίττας Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β΄ , Οκτ.- Δεκ. 1985 ; τεύχ. 4 , σ. [45]-60
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο