Μονοδιάστατη ισεντροπική ροή του πραγματικού αέρα

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη μονοδιάστατη ισεντροπική ροή του πραγματικού αέρα. Ο γνωστός εκθέτης k=Cp/Cv της ισεντροπικής μεταβολής τελείου αερίου αντικαθίσταται απο νέους εκθέτες, έτσι ώστε οι γνωστές εξισώσεις ισεντροπικής μεταβολής τελείου αερίου να μπορούν να εφαρμοστούν με ακρίβεια και για την περίπτωση πραγματικών αερίων. Με βάση τα θερμοδυναμικά χ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουρεμένος Δ. Α., Αντωνόπουλος Κ. Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β΄ , Οκτ.- Δεκ. 1985 ; τεύχ. 4 , σ. [79]-105
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο